Zápis do I. třídy na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, jsme rádi, že se zajímáte o přijetí Vašeho dítěte na naši školu.

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis bude organizován za přítomnosti dítěte i zákonného zástupce dítěte ve škole, zároveň však vyplníte na níže uvedeném odkazu elektronickou přihlášku a vyberete si čas, kdy se k zápisu dostavíte.

 

Kdy?

ve středu 3. dubna 2024

 

V kolik?

 v čase od 12.00 do 18.00 hodin.

Elektronická registrace bude zpřístupněna od 20. 3. 2024 do 2.4.2024 na https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbilalhota/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40643

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde na e-mail potvrzení a vygenerovaná žádost o přijetí/odklad.

K zápisu si přineste:

1) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

2) Doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud je jiné od rodičů)

3) Žádost o přijetí

Informace pro rodiče, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky.

Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty co nejdříve, ať je můžete předložit spolu s žádostí. V případě, že by v žádosti o odklad povinné školní docházky předepsané náležitosti chyběly, správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání zůstávají beze změn v následující podobě

Počet žáků, které lze přijmout: 30 (předpoklad je max. 25)

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

 1. žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu                                                         
 2. žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence               
 3. ostatní žáci                                                                                                                                

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat: Mgr. Radek Pospíšil, tel: 777 576 241, e-mail: radek.pospisil@zsbilalhota.cz

 

Co umím k zápisu do I. třídy?

Ke stažení: Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka (pdf)

 • Vím, jak se jmenuji, kde bydlím a kolik mi je let. Znám jméno maminky a tatínka.
 • Mám správnou výslovnost všech hlásek – jen R a Ř může ještě trošku zlobit.
 • Umím přednést básničku nebo zazpívat písničku.
 • Umím správně sedět a držet tužku (špetkový úchop).
 • Při kreslení používám různé barvy pastelek.
 • Umím tyto barvy pojmenovat.
 • Kreslím postavu (i s ušima, krkem, s 5 prsty na rukou a botami na nohou).
 • Obkresluji jednoduché tvary a obrázky.
 • Vystřihuji dané tvary, lepím, maluji barvami a umím si po sobě vše pěkně uklidit.
 • Umím si zavázat tkaničky (je to výborné procvičování prstíků pro pěkné psaní).
 • Poznávám základní geometrické tvary, rozlišuji malé a velké tvary, hledám rozdíly v obrázku a poznám, čeho je více a čeho méně.
 • Napočítám do 10.
 • Umím pojmenovat zvířata. Vím, jak se říká samici, samci i mláděti.

Tak to jsem já – budoucí prvňáček.

Co si připravit do školy?

Veškeré informace k organizaci výuky, školní družiny, stravování se dozvíte na informační schůzce pro rodiče přijatých dětí, která se uskuteční v květnu nebo v červnu. Tam Vám bude oznámeno, které pomůcky a potřeby Vaše dítě dostane a co si zajistíte sami. Není potřeba zajišťovat spoustu věcí s předstihem, protože naši prvňáčci dostanou spoustu věcí zdarma od nás.

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí