Čteme, mluvíme, cestujeme – s jazyky do EU

Opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva 56

Realizace projektu:  červenec 2015 – prosinec 2015

Název projektu: Čteme, mluvíme, cestujeme – s jazyky do EU

Rozpočet projektu: 655 276,- Kč

Námi realizované šablony

Šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství – 2x

čtenářské dílny budou probíhat ve 3., 5., 6. a v 7. ročníku

Šablona č. 3 Shadowing pro 3 pedagogy 

stínování výuky cizích jazyků a výuky na 1. stupni v zahraničí

Šablona č. 4  Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyty pro žáky

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

V termínu září – prosinec 2015 vycestuje s pedagogickým doprovodem 20 žáků  na jazykově vzdělávací kurz angličtiny do  Anglie / žáci 7.- 9. ročníku /  a  10 žáků na jazykově vzdělávací kurz němčiny do Německa  / žáci 9. ročníku / 

Oznámení o výsledku veřejné zakázky "Jazykové kurzy pro ZŠ Bílá Lhota“

vyhlášené v rámci realizace IPo Čteme, mluvíme, cestujeme – s jazyky do EU

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0481 bylo zveřejněno na www. op-vk.cz 

dne 27.7.2015    / č. VŘ  C152030 /

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí