Šablony pro ZŠ Bílá Lhota

 Logolink_msmt_vvv_hor_barva_cz

Projekt „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

Číslo výzvy:                          02_16_022

Registrační číslo:                 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007673

Název projektu:                    Šablony pro ZŠ Bílá Lhota

Číslo jednací projektu:        MSMT-23249/2017

Doba realizace projektu: Zahájení projektu: 1. 9. 2017 / Předpokládané ukončení projektu: 31. 8. 2019

Celkové zdroje: 445 090,00 Kč

Z toho: Evropský sociální fond (ESF): 85%)/ Státní rozpočet: 15%

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Příjemce dotace: ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: Mgr. Radek Pospíšil

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí