Laborky.cz při Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném

Další aktivitou, která se již naplno rozběhla je účast na celorepublikovém projektu Laborky.cz, ve kterém jsme jedním z partnerů Gymnázia Václava Třebízského ve Slaném (momentálně 28 škol, pouze 2 z každého kraje). Mimochodem právě tato škola realizuje v rámci Laborek veškeré pokusy v pořadu České televize „Zázraky přírody“. Naše škola je tzv. Centrem kolegiální podpory. Každý měsíc se u nás realizuje projektové odpoledne, kterého se mohou zúčastnit okolní školy a kde jsou prováděny zajímavé pokusy, do kterých jsou zapojeni žáci. Jedná se o badatelský způsob výuky, kdy si žáci sami mohou vyzkoušet fyzikální a chemické jevy v praxi. Dalším přínosem pro naši školu je vybavení robotickými Lego stavebnicemi a fyzikálními čidly propojenými s tablety a počítači.

Projekt:

Celorepubliková síť Laborky.cz
při Gymnáziu ve Slaném

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000540   

Výzva: BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I.

vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i

•Rozpočet projektu: 37 467 837, 60 Kč
•Doba trvání projektu: 36 měsíců
•Začátek projektu: 1. 1. 2017
•Začátek spolupráce v rámci projektu: 1.1. 2018
•Financování: Ex-ante = prostředky předem
•Výše dotace EU + rozpočet ČR = 100% bez finanční spoluúčasti
Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 - Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka. Koncept projektu vychází z bohatých zkušeností a již realizovaných projektů žadatele.
Spolupracující škola = centrum kolegiální podpory (CKP)
  • Hlavní zaměření projektu
SC 5 a) Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka
  • Další zaměření projektu
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Podpora kreativity žáků a tvorby žákovských výrobků
Podpora informatického myšlení
Podpora práce se zahraničními zdroji
int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí