EU peníze školám

Naše škola byla zapojena do výzvy EU peníze školám. Projekt EU peníze školám je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách, přičemž se podporují především oblasti českého školství, které jsou dlouhodobě hodnoceny jako problémové. V současné době probíhá také na naší škole. Podařilo se nám díky financím z tohoto projektu zakoupit druhou interaktivní tabuli, vybavit celou učebnu notebooky a další třídy dataprojektory s plátnem. Mimo to vytvářejí učitelé výukové materiály, které pak ověřují v různých hodinách. Celkem tak vznikne kolem pěti set nových výukových materiálů, především pak různých prezentací či pracovních listů. Finanční hodnota celého projektu se blíží 800 tisícům Kč.

ZŠ zpracovala v rámci EU Peníze školám tyto sady DUM:

Ročník

Předmět

Autor

4.-5.

Informatika

Mgr. Marcela Drkošová

4.-5.

Český jazyk

Mgr. Jitka Dvořáková

6.-9.

Český jazyk

Mgr. Markéta Maxantová

1.

Prvouka

Mgr. Marcela Drkošová

3.-4.

Anglický jazyk

Mgr. Petr Brázda

7.-9.

Anglický Jazyk

Mgr. Radek Pospíšil

5.-6.

Anglický jazyk

Mgr. Petr Brázda

4.-5.

Přírodověda, Vlastivěda

Mgr. Marcela Drkošová

4.-9.

Hudební výchova

Mgr. Markéta Maxantová

6.-7.

Matematika

Mgr. Lenka Augustová, Mgr. Waldemar Illek

8.-9.

Matematika

Mgr. František Hrubý

6.-7.

Zeměpis

Mgr. Lenka Augustová

3.

Prvouka

Mgr. Jana Hlavinková

2.

Prvouka

Jana Kabelíková

8.

Přírodopis

Mgr. Radek Pospíšil

Na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR. Obracejte se na adresu: radek.pospisil(zav)zsbilalhota.cz. Do žádosti uveďte svoje jméno, příjmení a školu, na které pracujete (název, telefon, email).

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí