Třídíme papír, železný šrot, použité tonery, baterie

Naše škola se pravidelně zapojuje do sběrových aktivit. Papír třídíme v rámci školy celý školní rok.

Sběr železného šrotu probíhá 1x ročně kolem 22. dubna (Den Země). Provádíme sběr po vesnicích, kdy využíváme výpomoci ZD Haňovice (traktor). Získanou částku využíváme na nákup učebních potřeb a pomůcek pro žáky.

Dále třídíme tonery do tiskáren a sbíráme použité baterie (AA, AAA, monočlánky, kulaté hodinkové apod.). Sběrné boxy jsou umístěny na chodbách školy.

Mimo tyto aktivity třídí naši žáci a zaměstnanci ve škole papír, plasty, sklo, nebezpečný odpad a další.

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí