Sbíráme papír, železný šrot, použité tonery, baterie

Naše škola se pravidelně zapojuje do sběrových aktivit. Papír sbíráme průběžně celý školní rok, můžete jej donést či dovézt každé ráno před vyučováním a pan Dvořák (školník) si jej od Vás převezme. Po domluvě při větším množství lze i v jinou dobu. Nasbíraný papír při naplnění "skladu" necháme odvézt a získanou částku využíváme na nákup učebních potřeb a pomůcek pro žáky.

Sběr železného šrotu probíhá 1x ročně kolem 22. dubna (Den Země). Provádíme sběr po vesnicích, kdy využíváme výpomoci ZD Haňovice (traktor). Využití financí je stejné jako u papíru.

Dále třídíme tonery do tiskáren a sbíráme použité baterie (AA, AAA, monočlánky, kulaté hodinkové apod.). Sběrné boxy jsou umístěny na chodbách školy.

Mimo tyto aktivity třídí naši žáci a zaměstnanci ve škole papír, plasty, sklo, nebezpečný odpad a další.

Budeme rádi, když vytříděný papír přivezete k nám do školy a tím přispějete ke zlepšování podmínek pro naše žáky.

Novinky

Kalendář akcí

Meteostanice