Rozvrhy hodin na šk. rok 2018/2019

1.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí Čj M Čj Vv        
úterý Čj M Čj Tv Prv      
středa Čj M Čj Aj        
čtvrtek Čj M Hv Prv        
pátek Čj M Tv        
2.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí Čj M Čj Tv Vv       
úterý Čj M Aj Prv        
středa Čj M Čj Hv        
čtvrtek Čj M Prv Čj  Pč     
pátek Čj M Tv  družina Aj     
3.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí Čj M Čj Aj Čj      
úterý M ČJ Prv Aj Čj     
středa Čj M Hv Tv Čj      
čtvrtek Čj Aj Prv Čj   
pátek Čj M Tv Vv    
4.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí Čj Tv M Čj Aj      
úterý In M Čj Čj      
středa M Tv Aj Čj      
čtvrtek Čj M Čj Vv Aj      
pátek M Vv Vl  Hv   
5.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí Aj Čj Vv Vv      
úterý Vl M Čj Čj      
středa M Čj Čj Aj Tv      
čtvrtek Vl M Čj Hv      
pátek M Čj M Aj Tv      
6.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí                
úterý                
středa                
čtvrtek                
pátek                
7.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí                
úterý                
středa                
čtvrtek                
pátek                
8.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí                
úterý                
středa                
čtvrtek                
pátek                
9.ročník
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí                
úterý                
středa                
čtvrtek                
pátek                

Novinky

Kalendář akcí

Meteostanice