Rozvrhy hodin na šk. rok 2018/2019

1.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

Čj

M

Čj

Vv

 

 

 

 

úterý

Čj

M

Čj Tv Prv

 

 

 

středa

Čj

M

Čj

Aj

 

 

 

 

čtvrtek

Čj

M

Hv

Prv

 

 

 

 

pátek

Čj

M

Tv

 

 

 

 

2.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

Čj

M

Čj

Tv

Vv 

 

 

 

úterý

Čj

M

Aj

Prv

 

 

 

 

středa

Čj

M

Čj

Hv

 

 

 

 

čtvrtek

Čj

M

Prv

Čj 

Pč 

 

 

pátek

Čj

M

Tv

 družina

Aj 

 

 

3.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

Čj

M

Čj

Aj

Čj

 

 

 

úterý

M

ČJ

Prv

Aj

Čj 

 

 

středa

Čj

M

Hv

Tv

Čj

 

 

 

čtvrtek

Čj

Aj

Prv

Čj 

 

pátek

Čj

M

Tv

Vv  

 

4.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

Čj

Tv

M

Čj

Aj

 

 

 

úterý

In

M

Čj

Čj

 

 

 

středa

M

Tv Aj Čj

 

 

 

čtvrtek

Čj

M

Čj

Vv

Aj

 

 

 

pátek

M

Vv

Vl 

Hv 

 

5.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

Aj

Čj

Vv

Vv

 

 

 

úterý

Vl

M

Čj

Čj

 

 

 

středa

M

Čj

Čj

Aj

Tv

 

 

 

čtvrtek

Vl

M

Čj

Hv

 

 

 

pátek

M

Čj

M

Aj

Tv

 

 

 

6.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

 

 

 

   

 

 

 

úterý

 

             

středa

 

         

 

 

čtvrtek

 

         

 

 

pátek

 

       

 

 

 

7.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

 

         

 

 

úterý

 

             

středa

 

         

 

 

čtvrtek

 

 

 

         

pátek

 

       

 

 

 

8.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

 

         

 

 

úterý

 

             

středa

 

         

 

 

čtvrtek

 

   

 

       

pátek

 

         

 

 

9.ročník

 

1

2

3

4

5

6

7

8

pondělí

 

 

 

 

 

 

 

 

úterý

 

     

 

     

středa

 

         

 

 

čtvrtek

 

             

pátek

 

         

 

 

Novinky

Kalendář akcí

Meteostanice