Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ) při ZŠ Bílá Lhota

Dobrovolné sdružení rodičů a ostatních občanů zaměřené na koordinaci působení rodiny a školy, dále pak k přispívání dobrovolnou pomocí na materiální a finanční zajištění zlepšeného školního prostředí.

Vzhledem k nové legislativě, týkající se dobrovolných zájmových spolků a sdružení se od letošního roku změnil název na Spolek rodičů a přátel školy

  • IČO: 452 13 542
  • č.ú.: 180 140 8369/0800

  • předseda: p. Šulová Veronika, Řimice
  • pokladník: Mgr. Hlavinková Jana
  • revizor hospodaření: p. Nosková Anežka (Hrabí), Mgr. Dvořáková Jitka

Rada rodičů:

1. ročník

bude doplněn(a) po schůzi SRPŠ

2. ročník

p.Papajková, Měrotín

3. ročník

p.Janů, Bílá Lhota

4. ročník

p.Šulová, Řimice

5. ročník

p.Spurná, Pateřín

6. ročník

p.Sedlář, Bílá Lhota

7. ročník

p.Vařeková, Hrabí

8. ročník

p.Doláková, Pateřín

9. ročník

p.Navrátilová, Řimice

Novinky

Kalendář akcí

Meteostanice