Rodilý mluvčí na naší škole

Ve školním roce 2014/2015 působil na naší škole rodilý mluvčí pan  Bernard Unterer z Rakouska. Účastnil se přímého vyučovacího procesu ve škole,  většinou v tandemu s učitelem cizího jazyka, s cílem co nejpřirozenějšího   nastavení cizojazyčného prostředí a intenzivní komunikace se žáky a dalšími  pracovníky školy.

Dva dny v týdnu, vždy ve středu a v pátek, tak měli žáci  možnost komunikace s rodilým mluvčím, většinou v němčině, ale také v angličtině.  Pan Unterer vedl také od ledna zájmový kroužek konverzace v německém jazyce pro  vybrané žáky a zapojoval se i do různých aktivit nad rámec výuky, jako jsou  projektové dny a školní akce.

Ve škole mu byla k dispozici „zavádějící učitelka“ – p.u.  Hlavinková, která mu pomáhala s orientací v novém prostředí, s přípravou do  vyučování, řešit vzdělávací a výchovné potřeby žáků, náměty nebo  připomínky k výuce, v případě potřeby tlumočila organizační a pedagogické  požadavky vedení školy případně dalších kolegů ve škole.

Ve  spolupráci s učiteli cizích jazyků / p.u. Hlavinková, p.u. Pospíšil / připravoval  pan Unterer obsah vyučovací hodiny a podílel se  na její realizaci. Připravuoval  různé výukové materiály, pomáhal žákům při výuce  s vyučovací látkou,  individuálně vysvětloval a  vytvářel prostor pro intenzivnější spolupráci se žáky.

Primárním cílem bylokomplexní zapojení rodilého mluvčího do  výuky a života školy tak, aby se s ní co nejvíce sžil, navázal zde intenzívní  neformální kontakty a vazby, poznal dobře žáky i pracovníky školy a stal se pro  školu přínosem. 

Doufáme a věříme, že v budoucnu bude opět možnost odilého mluvčího do výuky získat.

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí