Učitelský sbor

Mgr. Radek Pospíšil radek.pospisil@zsbilalhota.cz ředitel školy
Mgr. Marcela Drkošová marcela.drkosova@zsbilalhota.cz

zástupce ředitele,

třídní uč. V. třídy

Mgr. Jana Hlavinková jana.hlavinkova@zsbilalhota.cz výchovný poradce
Mgr. Markéta Tichá marketa.ticha@zsbilalhota.cz třídní uč. I. třídy
Mgr. Hana Vlčková hana.vlckova@zsbilalhota.cz třídní uč. III. třídy
Mgr. Ludmila Pospíšilová ludmila.pospisilova@zsbilalhota.cz třídní uč. II. třídy
Mgr. Dominika Musilová dominika.musilova@zsbilalhota.cz učitelka 2.stupně 
Mgr. Michaela Molišová michaela.molisova@zsbilalhota.cz třídní uč. IV. třídy
Mgr. Jaroslav Vaněk jaroslav.vanek@zsbilalhota.cz třídní uč. IX. třídy
Mgr. Vlasta Vaňková vlasta.vankova@zsbilalhota.cz učitelka 2. stupně
Mgr. Lucie Tkadlečková lucie.tkadleckova@zsbilalhota.cz třídní uč. VII. třídy
Mgr. Lenka Augustová lenka.augustova@zsbilalhota.cz třídní uč. VIII. třídy
Mgr. Jiří Slovák jiri.slovak@zsbilalhota.cz učitel 2. stupně
Mgr. Markéta Maxantová marketa.maxantova@zsbilalhota.cz třídní uč. VI.třídy
Bohumila Hlavinková   vychovatelka ŠD 1
Mgr. Ivana Řehánková   vychovatelka ŠD 2
Markéta Juříčková   asistentka ped.
 Mgr. Gabriela Koukolová  gabriela.koukolova@zsbilalhota.cz  speciální pedagog
int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí