Erasmus+ 2017

 Eu_flag_co_funded_pos_rgb_right Erasmus_plus_logo

Projekt  Erasmus + ZŠ Bílá Lhota

Název projektu : Europa, was verbindet uns ?

Rozpočet :  25695 € (mobility a aktivity v rámci projektu)

Partnerské školy :

Frankreich  -  College Marcel Pagnol Toulon / Provence

Tschechien - Základní škola Bílá Lhota / Olomouc

Deutschland – Aartalschule Aarbergen / Hessen

Italien - Liceo Statale Leonardo Scientifico Giarre / Sicilia

Slowakei - Piaristicka spojena skola Fr. Hanaka Prievidza/ Trenčín

Informace o projektu

 Mezinárodní projekt na základní škole   

Po třech letech získala naše škola na základě žádosti u Evropské komise opět  grant na mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+ (dříve Comenius) – partnerství mezi školami. Finanční prostředky určené  na realizaci projekt budeme moci využít na mezinárodní setkávání a další aktivity, které našim žákům umožní nahlédnout do různých koutů Evropy a poznat jejich kulturu.

Projektu  „ Europa, was verbindet uns ?“ (Evropo, co nás spojuje ? ) se  účastníme spolu s partnerskými školami z  Francie, Německa, Slovenska  a  Itálie. Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 12-15 let.Komunikačním jazykem projektu je němčina, děti tak dostanou vynikající možnost zdokonalit svou komunikaci v tomto jazyce. Samozřejmě  mohou uplatnit i  anglickou konverzaci.

Hlavním cílem projektu  představit žákům naší  školy postupně všechny partnerské země, vybraní žáci společně s učiteli budou naši školu různými aktivitami reprezentovat na projektových setkáních. Díky vzájemným návštěvám se podíváme přímo do zahraničních  škol, budeme se účastnit  vyučování  a  budeme moci porovnat život ve škole u nás s ostatními  partnerskými zeměmi. Učitelé mají  možnost poznat školské systémy partnerských zemí, možnost hospitací  i výuky,  budou vzájemně sdílet své profesní zkušenosti, metody a formy práce, které mohou následně uplatnit ve výuce. Dvakrát během celého projektu, který je rozvržen do 28 měsíců, budeme také hostit zahraniční návštěvu.

Čekají nás tedy nové aktivity, zážitkové hodiny, netradiční formy práce, cestování a seznámení se s novými lidmi. Přes náročnost projektu nejen po organizační stránce, se domnívám, že je to pro naši školu  pocta a prestižní záležitost. Podrobný průběh celého projektu/ aktivity, mobility / můžete brzy sledovat  na webu naší školy.

Koordinátor projektu Mgr. Jana Hlavinková, uč. Nj

int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí