Zápis do I. třídy pro školní rok 2024/2025

Zapis-2024

Zápis do I. třídy na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, jsme rádi, že se zajímáte o přijetí Vašeho dítěte na naši školu.

K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis bude organizován za přítomnosti dítěte i zákonného zástupce dítěte ve škole, zároveň však vyplníte na níže uvedeném odkazu elektronickou přihlášku a vyberete si čas, kdy se k zápisu dostavíte.

 

Kdy?

ve středu 3. dubna 2024

 

V kolik?

 v čase od 12.00 do 18.00 hodin.

!!!ZDE SE ZAREGISTRUJTE K ZÁPISU A VYBERTE SI TERMÍN!!!

 https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbilalhota/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40643 

Po zaregistrování Vašeho dítěte Vám přijde na e-mail potvrzení a vygenerovaná žádost o přijetí/odklad.

K zápisu si přineste:

1) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

2) Doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud je jiné od rodičů)

3) Žádost o přijetí

Informace pro rodiče, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky.

Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty co nejdříve, ať je můžete předložit spolu s žádostí. V případě, že by v žádosti o odklad povinné školní docházky předepsané náležitosti chyběly, správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání zůstávají beze změn v následující podobě

Počet žáků, které lze přijmout: 30 (předpoklad je max. 25)

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

  1. žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu                                                         
  2. žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence               
  3. ostatní žáci                                                                                                                                

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat: Mgr. Radek Pospíšil, tel: 777 576 241, e-mail: radek.pospisil@zsbilalhota.cz

« zpět
int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí