Provoz školy od 1.9.2021

 

Vážení rodiče,
MŠMT rozeslalo školám manuál k provozu škol a školských zařízení od 1.9. 2021.

Ve školách podle tohoto manuálu  proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test provedeme 1. září s výjimkou žáků 1. ročníku, kteří se budou testovat až 2. září, dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.  Žáci, kteří se budou testovat 2. září (tedy prvňáci) , nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu, ale pravidla nošení ochranného prostředku se řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě negativního výsledku testů u ostatních žáků. To znamená, že i tito žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni (ve třídě), ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků). 

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. 
Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.  

Podrobné informace k organizaci slavnostního zahájení 1. září budou přidány po pedegogické radě dne 25.8.2021.

Mgr. Radek Pospíšil, ředitel

« zpět

Novinky

Kalendář akcí

Meteostanice