Výsledky zápisu do I. třídy pro školní rok 2021/2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp. organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole Bílá Lhota od školního roku 2021/2022 dle následujícího dokumentu:

Anonymizované výsledky zápisu ZŠ Bílá Lhota

« zpět
int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí