Nabídka kroužků při ZŠ Bílá Lhota

Nabídka školních kroužků pro šk. rok 2019/2020: 

 • Hudebně-dramatický kroužek - pro 1. - 5. ročník  - p.u. Melhuba (čtvrtek 12 - 13)
 • ZUMBA- pro 1. - 9. ročník - p.u. Maxantová (pondělí 13:25 - 14:25)
 • Hravě s němčinou - pro 5.ročník (středa 13 - 14)

Ve spolupráci s DDM Mohelnice:

 • Florbal pro 1.stupeň - středa 13 - 14
 • Florbal pro 2. stupeň - středa 14 - 15

Nepovinný předmět:

 • Náboženství - 1. - 9. ročník - P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman, OT

Další zájmové aktivity v budově školy :

 • vyučovací hodiny Základní umělecké školy Mohelnice- klavír, keyboard/úterý/, kytara, dechové nástroje/úterý, středa/.
 • možnost cvičení v TJ Sokol Bílá Lhota /pátek 15:30 pro 1.-5.ročník/

Kurzy pořádané školou:

 • Plavecký kurz - pro I.-IV.tř na bazénu v Mohelnici v průběhu září 2019 -prosinec 2019 v délce 10 dvouhodinových lekcí
 • Lyžařský kurz - pro žáky VII.tř. - únor 2020 - Stříbrnice
 • Dopravní kurz - pro žáky IV.tř. v průběhu února - dubna 2020

Novinky

Kalendář akcí

Meteostanice