Nabídka kroužků při ZŠ Bílá Lhota

Nabídka školních kroužků pro šk. rok 2023/2024: 

BUDE AKTUALIZOVÁNO V PRŮBĚHU ZÁŘÍ!!!

 • Klub deskových her - II. stupeň (úterý 13:00 - 14:30)
 • Klub cizích jazyků - němčina - pro 6. - 9.ročník (čtvrtek 13 - 14)
 • Kllub cizího jazyka AJ - I. stupeň (pátek 12-13)
 • Klub cizího jazyka AJ - II. stupeň (středa 13:00 - 14:30)

Ve spolupráci s DDM Mohelnice:

 • Florbal pro 1.stupeň - středa 13 - 14
 • Florbal pro 2. stupeň - středa 14 - 15
 • Výtvarný kroužek 1. sk. - středa 13 - 14
 • Výtvarný kroužek 2. sk. - středa 14 - 15

Nepovinný předmět:

 • Náboženství - 1. - 5. ročník - P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman, OT

Další zájmové aktivity v budově školy :

 • vyučovací hodiny Základní umělecké školy Mohelnice- klavír, keyboard/úterý/, kytara, dechové nástroje/pondělí, úterý/.
 • Atletické přípravky Olomouc - úterý 15:30 - 17:30 (2 skupiny)

Kurzy pořádané školou:

 • Plavecký kurz - pro I.-IV.tř na bazénu v Mohelnici v průběhu září 2023 -listopad 20213 v délce 10 dvouhodinových lekcí
 • Lyžařský kurz - pro žáky VII.tř.  
 • Dopravní kurz - pro žáky IV.tř. v průběhu února - dubna 2024
int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí