Nabídka kroužků při ZŠ Bílá Lhota

Nabídka školních kroužků pro šk. rok 2021/2022: 

 • Klub deskových her - II. stupeň (pondělí 13:00 - 14:30)
 • Informatika - V.třída (pondělí)
 • Klub cizích jazyků - němčina - pro 6. a 7.ročník (čtvrtek 13 - 14)

Ve spolupráci s DDM Mohelnice:

 • Florbal pro 1.stupeň - středa 13 - 14
 • Florbal pro 2. stupeň - středa 14 - 15
 • Výtvarný kroužek 1. sk. - středa 13 - 14
 • Výtvarný kroužek 2. sk. - středa 14 - 15

Nepovinný předmět:

 • Náboženství - 1. - 5. ročník - P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman, OT

Další zájmové aktivity v budově školy :

 • vyučovací hodiny Základní umělecké školy Mohelnice- klavír, keyboard/úterý/, kytara, dechové nástroje/pondělí, úterý/.
 • Atletické přípravky Olomouc - úterý 15:30 - 17:30 (2 skupiny)

Kurzy pořádané školou:

 • Plavecký kurz - pro I.-IV.tř na bazénu v Mohelnici v průběhu září 2021 -listopad 2021 v délce 10 dvouhodinových lekcí
 • Lyžařský kurz - pro žáky VII.tř. a VIII.tř. - únor 2022 - Stříbrnice
 • Dopravní kurz - pro žáky IV.tř. v průběhu února - dubna 2022
int(1)

Novinky

int(1)

Kalendář akcí